G-2HTWG67W85

De Davis®-methode

De Davis®-methode is door Ronald D. Davis samen met zijn team ontwikkeld om mensen met dyslexie en andere leerproblemen zoals dyscalculie, onleesbaar handschrift, AD(H)D, concentratiemoeilijkheden en combinaties ervan blijvend te helpen. De methode wordt in meer dan 40 landen over de hele wereld aangeboden.
Ronald D. Davis heeft ontdekt dat dyslexie geen aangeboren mankement is, maar het gevolg van een bijzondere aangeboren gave, namelijk het denken in driedimensionale beelden. Deze gave kan er echter toe leiden dat mensen dyslexie, dyscalculie en AD(H)D ontwikkelen als zij leren lezen, schrijven en rekenen.
Wij worden als beelddenker geboren. Als wij 9 jaar oud zijn, denken de meesten van ons ook in woorden. Dat doen wij bijvoorbeeld als wij in gedachten tegen onszelf praten. Maar er zijn mensen die dat niet doen.

de gave van dyslexie

  ISBN: 9789038927305

de gave van leren

ISBN: 9789038921297

Beelddenkers

Beelddenkers kunnen met deze aangeboren gave, in hun gedachten, vanuit verschillende hoeken naar dingen kijken. Dat is een uitkomst in de driedimensionale wereld waarin wij leven. Een ding, dat je eerst niet begrijpt, kan je in gedachten vanuit andere posities bekijken zonder jezelf te hoeven verplaatsen.
Dit gebeurt zo snel – met 32 beelden per seconde – dat zij zich er niet van bewust zijn dat het gebeurt.

Op school

Voordat iemand naar school gaat, geeft het beelddenken geen probleem. Het is juist heel handig. Maar op school leren lezen, schrijven en rekenen is tweedimensionaal en abstract. Daar zit een valkuil. Het is heel verwarrend als je abstracte symbolen, zoals letters en wiskundetekens, vanuit verschillende hoeken bekijkt zonder dat je je ervan bewust bent. Stel je voor wat er in dat geval met de letter ‘b’ gebeurt of anders met een ‘x’ – is dat een letter of een rekensymbool om te vermenigvuldigen of een gedraaid plusje? Iets wat altijd heeft gewerkt, werkt opeens helemaal niet meer. Iedere keer, als je probeert vanuit een andere hoek te kijken om een symbool voor jezelf duidelijk te krijgen, blijf je verward achter.
Een andere moeilijkheid voor beelddenkers is dat in iedere zin ook woorden staan, waarvan wij geen beeld hebben. Bijvoorbeeld: De appel is op. Wij hebben allemaal een beeld van appel in onze gedachten. Maar wij hebben geen beelden van de andere drie woorden De, is en op. Tijdens het lezen van deze zin is maar 25% in de gedachten van een absolute beelddenker aangekomen. Dat is geen bewuste keuze, maar het overkomt de beelddenker, die er op dat moment aan overgeleverd is.
Wat hij/zij nog niet geleerd heeft is om de gave – het beelddenken – bewust te leren gebruiken. Davistechnieken en -oefeningen helpen de moeilijkheden op te lossen zodat de beelddenker weer op zijn/haar gave weet te vertrouwen.

De counseling

Er is altijd eerst een kennismakingsgesprek met kind/leerling en ouder(s) of met de volwassene en indien gewenst een partner.
Voordat de counseling kan beginnen is er een uitgebreid intakegesprek van 1,5 à 2 uur over de individuele situatie en de doelen van de counseling.
Tijdens de counseling is alles erop gericht de moeilijkheden weg te nemen, die door het beelddenken veroorzaakt worden. De cliënt leert:
•  zijn/haar verwarring te herkennen en op te lossen
•  van binnen rust te krijgen
•  met de passende energie te werken.

Tegelijkertijd leert hij/zij het beelddenken – de sterke kant – in zijn/haar voordeel te gebruiken. Het is een andere manier van leren en informatie verwerken die bij de beelddenker past.
Tijdens de counseling gebruiken wij klei. Hiermee wordt de creatieve manier van denken versterkt en tegelijkertijd worden er driedimensionale beelden opgebouwd, die de beelddenker voor alles nodig heeft. Tijdens de counseling leert iemand alle technieken die nodig zijn om thuis verder te kunnen werken en leren, in samenwerking met een ouder of een partner.

Een Davis®-counseling voor dyslexie duurt 30 uur. Dat zijn vijf intensieve dagen kort na elkaar. Voor dyscalculie en andere complexere moeilijkheden duurt het, afhankelijk van de individuele problematiek, langer.
Aan het einde van de counseling is er een evaluatiegesprek tussen de cliënt, een ouder bij niet volwassen cliënten, en mij. De ouder gaat helpen bij de dingen, die de komende tijd thuis gedaan zullen worden. De cliënt krijgt een uitgebreid verslag met de foto's van alles wat wij hebben gedaan en alle materialen die nodig zijn om thuis verder te kunnen werken. Ook plannen wij een terugkommoment.

website dyslexia.com

Designed with Mobirise free website themes