G-2HTWG67W85

Privacy

MobirisePrivacyverklaring 
Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Denkwonder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van denkwonder en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan denkwonder verstrekt. Denkwonder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Naam van uw kind
- Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

Stappen bij een Davis counselingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:
1. kennismaking
2. intake met symptomenprofiel contract opstellen en facturering
3. counselingstraject met foto’s en tekstueel verslag en aantekeningen
4. emailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers
5. eventueel intervisie per mail met andere counselors
6. facturering
7. eindverslag

WAAROM DENKWONDER DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Denkwonder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan denkwonder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een Davis counselingstraject.

HOE LANG DENKWONDER GEGEVENS BEWAART

Denkwonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Denkwonder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En met uw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van denkwonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Denkwonder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Denkwonder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van denkwonder bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan denkwonder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Denkwonder heeft hier geen invloed op.

Denkwonder heeft Google geen toestemming gegeven om via denkwonder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij het aangaan van een overeenkomst met denkwonder geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@denkwonder.nl 
Denkwonder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Denkwonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van denkwonder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de laptop zijn virusscans aanwezig.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door denkwonder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met denkwonder op via info@denkwonder.nl

https://www.denkwonder.nl is een website van denkwonder. Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres en tevens vestigingsadres: Perenstraat 307, 2564 SC Den Haag

Inschrijvingsnummer handelsregister
Kamer van Koophandel: 85196312

Telefoon: 0612558401

E-mailadres: info@denkwonder.nl

website dyslexia.com

Page was built with Mobirise